responsive-button

Innkalling til Generalforsamling B

Generalforsamling B avholdes onsdag 27.januar-16 kl 18.00

Innkalling til generalforsamling B

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 27.01.2016

 

Kl. 18:00

 

 

1)     Styrets beretning

 

2)     Regnskap

 

3)     Rådets rapport og fondsstyrets rapport

 

4)     Innkomne forslag

 

5)     Eventuelle saker fra styret

 

6)     Fastsettelse av kontingent

 

7)     Valg av:

 

A   Leder, kasserer, sekretær og anleggsjef.

 

B   2 suppleanter til styret.

 

C   2 revisorer med suppleant.

 

D   Valgkomité.

 

E   Medlem til fondsstyre med en suppleant.

 

F   Medlem til ærestegn komitéen.

 

G  De komiteer og utvalg generalforsamlingen finner formålstjenlige.

 

8)  Eventuelt

 

 

 

Eventuelle saker som ønskes behandlet sendes styret senest 8 dager før generalforsamlingen.

 

 

 

 

Vel møtt

 

Hilsen styret.