responsive-button

Medlemskontingent

Medlemskontingent betales hvert år innen 15. april eller senest innen 4 uker etter innmelding. Kontingent må være betalt før roere får lov til å bruke båt materiellet.